Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Serpelicach

    Początki Serpelickiej jednostki sięgają roku 1947, wtedy po pożarze jaki wybuchł w Serpelicach 19 marca 1947r. który zniszczył budynki gospodarcze 4 gospodarzy postanowiono zorganizować straż która miała za zadanie walczyć z żywiołem. Inicjatorami założenia jednostki byli P. Antoni Karwacki z Konstantynowa, P. Piotr Rosolski oraz miejscowi kapucyni - O. Anioł i Br. Bartłomiej.

 W dniu 18 maja 1947 roku odbywa się zebranie wiejskie podczas którego zgłoszono zamiar założenia OSP w Serpelicach. W następnym roku następnym dokonano oficjalnego, urzędowego zarejestrowania jednostki.

W pierwszym założycielskim zarządzie znajdowały się następujące osoby:

Prezes - Mikołaj Kroszka

Wiceprezes - Sawczuk Feliks

Sekretarz - Adamiuk Aleksander

Skarbnik - Waszczuk Staisław

Naczelnik - Kuzaka Albin

Natomiast członkami straży byli: Klimeszewski Bolesław, Maksymiuk Władysław, Pawliński Tadeusz, Maksymiuk Antoni, Kuzaka Eugeniusz, Kroszka Henryk, Jakoniuk Franciszek, Hryciuk Franciszek, Karwacki Franciszek, Kaminski Piotr, Dacewicz Stanisław, Swaczuk Bronisław, Rosolski Tadeusz, Adamiuk Jan, Maksymiuk Franciszek, Czyżyk Eugeniusz, Suprunowicz Piotr, Suprunowicz Feliks, Paździor Jan.

Już od samego początku ochotnicy strażacy z Serpelic zaangażowali się w działalność jednostki.         W samym środku wsi wybudowano czynem społecznym drewnianą remizę w której przechowywano sprzęt gaśniczy. Początkowo OSP Serpelice dysponowała ograniczoną ilością sprzętu, na początku stanu swej działalności na stanie był beczkowóz, 2 węże strażackie, 6 pasów strażackich oraz 7 toporków bojowych. Natomiast w celu ostrzeżenia przed pożarem i zwołania strażaków w wielu miejscach wsi znajdowały się tzw. dzwony pożarowe – czyli metalowe elementy w które uderzano w przypadku wystąpienia zagrożenia widoczne na zdjęciu w tle.

Po kilku latach w 1954 roku jednostka wzbogaciła się o używaną motopompę dar straży powiatowej w Białej Podlaskiej. Po odbiór jechali wozem konnym Zawadzki Hipolit i 2 strażaków mechaników Adamiuk Eugeniusz i Hryciuk Franciszek. W 1968 wybudowano natomiast murowaną remizę - garaż pod samochód. Wiązało się to z otrzymaniem wozu bojowego od powiatowej komendy z Łosic. Otrzymano wtedy używany samochód marki Żuk. Jednocześnie na stanowisko kierowcy wozu bojowego powołano Waldemara Krupińskiego. Nowo wybudowana remiza otrzymała również elektryczną syrenę która głośniej i skuteczniej zwoływała strażaków na akcje. W latach 80 dokonano zamiany wozu z Żuka na Stara, natomiast w nowym roku otrzymano wóz bojowy Star 266 z OSP Lipno.

Jednostką przewodzili przez kolejne lata: Stanisław Klimaszewski, Tadeusz Tymoszuk, Szczepan Juńczyk i Mirosław Kuzaka. W obecnych czaszach budynek remizy - garaż okazał się niewystarczający dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki. W związku z tym w roku 2012 nowy zarząd podjął decyzje o budowie nowej strażnicy przy budynku wiejskiego domu kultury.  Zgodnie z tradycją zdecydowaną większość robót wykonali miejscowi strażacy ochotnicy. Oczywiście budowa remizy nie mogłaby zostać ukończona gdyby nie pomoc sponsorów którym serdecznie dziękujemy.

Opracowanie i archiwalne fotografie: Rafał Dydycz