Zarząd OSP Serpelice:
Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko
Kuzaka Mirosław Dariusz Prezes
Ewa Maksymiuk Sekretarz
Kroszka Eugeniusz Skarbnik
Paweł Jakoniuk Naczelnik
Michał Kroszka Zastępca Naczelnika
Maciej Rosolski Członek Zarządu

W skład naszej jednostki wchodzi 59 członków zwyczajnych i 8 członków wspierających.

W akcjach uczestniczy 21 strażaków posiadających odpowiednie przeszkolenie i specjalistyczne kursy.

Wyposażenie OSP Serpelice:

Wóz bojowy - średni samochód ratowniczo gaśniczy 244 z 1976 r, służący głównie do gaszenia pożarów lasów, łąk, akcji w trudnym terenie. Samochód ten może podawać wodę ze zbiornika zarówno poprzez autopompę, jak i motopompę.

Wyposażenie wozu: torba PSP R1 z deską i szynami, defibrylator AED,  podstawowa armatura wodna, węże pożarnicze, pilarka, klucze i narzędzia, środki łączności nasobnej, 3 aparaty ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu, zestaw do ratownictwa lodowego - estominflatable, zestaw ratownictwa technicznego, kombinezony specjalne do owadów błonkoskrzydłych, oraz inne niezbędne drobne narzędzia gospodarcze: łopaty, widły, siekiery itp...

Zapraszamy także do obserwowania naszych działań na facebooku - OSP Serpelice

Działania OSP Serpelice:

 
Ferie ze strażakami Spotkanie z drużyną pożarniczą Aniołów Dobrej Woli Dołącz do zespołu OSP Serpelice

Nauka pierwszej pomocy w Szkołach Podstawowych

Nominacja do FLORIANA w kategorii Edukacja 2018

Warsztaty poszukiwania osób zaginionych z GPS 2018

Warsztaty podstaw ratownictwa wodnego 2017 Grywalizacja - nauka i przygoda na wsi 2017 Ćwiczenia obronne p.k. Toczna 2017
Warsztaty z podstaw ratownictwa wodnego 2016 Zawody strażackie Sarnaki 2016 Ćwiczenia kwalifikowanej pierwszej pomocy 2016
Projekt ratujemy i uczymy ratować Zawody strażackie Sarnaki 2015 Ćwiczenia strażackie Fronołów 2015

Ćwiczenia ewakuacji w Szkole Podstawowej

Festyn rodzinny w Serpelicach

Zabezpieczenie nocnego spływu kajakowego

 

   

Projekt UE "Aktywna integracja nad Bugiem społeczności Serpelic" - więcej informacji.