Zarząd OSP Serpelice:
Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko
Kuzaka Mirosław Dariusz Prezes
Ewa Maksymiuk Sekretarz
Kroszka Eugeniusz Skarbnik
Paweł Jakoniuk Wiceprezes - Naczelnik
Michał Kroszka Członek Zarządu

W skład naszej jednostki wchodzi 57 członków zwyczajnych i 8 członków wspierających.

 

Wyposażenie OSP Serpelice:

Wóz bojowy - średni samochód ratowniczo gaśniczy, służący głównie do gaszenia pożarów lasów, łąk, akcji w trudnym terenie. Samochód ten może podawać wodę ze zbiornika zarówno poprzez autopompę, jak i motopompę.

Wyposażenie wozu: torba PSP R1, armatura wodna, węże pożarnicze, klucze i narzędzia, środki łączności nasobnej, 3 aparaty ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu.

Działania OSP Serpelice:

 
     
     
Projekt ratujemy i uczymy ratować Zawody strażackie Sarnaki 2015 Ćwiczenia strażackie Fronołów 2015

Ćwiczenia ewakuacji w Szkole Podstawowej

Festyn rodzinny w Serpelicach

Zabezpieczenie nocnego spływu kajakowego