Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Serpelicach   

Ochotnicza Straż Pożarna w Serpelicach informuje, iż zrealizowano zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Serpelicach . Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu zrealizowano dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl, w formie dotacji środków, w kwocie 380 000,00 zł. Dofinansowano przedsięwzięcia także ze strony Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 168 700,00 zł oraz ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,00 zł a także środków własnych Gminy Sarnaki w kwocie 200 000,00 zł.

 

Samochód został zabudowany przez firmę Stolarczyk na uterenowionym podwoziu Renault D16 ze stałym napędem na cztery koła. Wyposażony jest między innymi w zbiornik wody o pojemności 4500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 450 litrów, autopompę dwuzakresową o wydajności 1600 litrów na minutę p rzy ciśnieniu 8 bar i 400 litrów przy ciśnieniu 40 bar, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia i maszt oświetleniowy. Nowy samochód ratowniczo - gaśniczy zdecydowanie usprawni prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych i będzie służył strażakom OSP Serpelice do ratowania zdrowia, życia i mienia ludzi a także środowiska naturalnego na terenie gminy Sarnaki i powiatu łoscickiego.

Wkrótce więcej informacji...